W związku ze sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na:
Symbolem przekreślonego kosza na kółkach oznaczone są wszystkie urządzenia elektroniczne, które mogą być używane w gospodarstwach domowych.
 
 
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że ​​stare urządzenia należy zbierać oddzielnie od nieposortowanych odpadów komunalnych. Starych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Stare baterie i akumulatory, które nie są dołączone do starego urządzenia, należy odłączyć od urządzenia przed oddaniem do punktu zbiórki. Jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji. W przypadku gospodarstw domowych istnieje możliwość ich zwrotu do miejskich punktów zbiórki w Twoim mieście lub gminie. Proszę zwrócić uwagę na powyższe instrukcje.